Vid byte eller nytecknande av elavtal ligger det i kundens intresse att noga analysera fördelar och nackdelar vid elavtal från olika leverantörer; Vad skiljer dessa åt? Som kund är det därmed viktigt att samla in information kring en mängd olika erbjudanden, innan ett kvalificerat beslut kan fattas. Ett tidseffektivt sätt att sammanlikna olika erbjudanden och offerter – för en rad olika produkter och tjänster, är att använda sig av en tjänst såsom Expertvalet, via expertvalet.se, vilken innebär att information om pris och lösningar för den produkt eller tjänst man efterfrågar bekvämt levereras till en. På grundlag av dessa levererade offerter kan man sedan välja den lösning som bäst motsvarar den egna verksamhetens behov.

Elavtal

Ett elavtal innebär det avtal som en kund tecknar med en leverantör – ett elbolag, för tjänsten av att detta bolag levererar elektricitet till den aktuella kunden. Elavtalet innefattar det fastställda priset för elektricitet såväl som annan betydelsefull fakta för kunden. För att fastställa elpriset för den enskilda kunden finns två varianter av denna faktor – fast eller rörlig. Då man som kund söker information kring olika lösningar för elavtal bör dessa varianter undersökas och sammanliknas, en tjänst som en verksamhet som sammanställer sådan information kan vara behjälplig med.

Behov av elektricitet

I dagens moderna samhälle är elektricitet en komponent som i stort sett är oersättlig. Elektricitet och energi är vad som tillåter oss att värma upp våra bostäder och använda våra elektronikprylar, såväl som att få ljus i våra lampor. Därmed är dessa komponenter essentiella för att upprätthålla våra dagliga aktiviteter och rutiner – ett grundläggande element för vårt välbefinnande. Priset som betalas för elektricitet och energi utgörs av förbrukningsmängden av dessa varor hos enskilda verksamheter och bostäder. Därmed är det således behovsmängden för dessa tjänster som bestämmer den aktuella kostnaden.

Förbrukning av elektricitet

För att skaffa sig en översikt över hur kostnader för elektricitet och energi är allokerade inom ett hushåll eller en verksamhet kan det vara en god idé att göra en sammanställning över det elförbruk som olika apparater och aktiviteter medför. Genom att på detta vis få en klar inblick i vilka element som förbrukar en stor mängd elektricitet, kan åtgärder för att sänka detta förbruk och således kostnader vidtas. Den elektricitet som krävs för att värma upp en bostad klassas som den typ av energi som förbrukar den största mängden elektricitet, speciellt under den kalla vinterperioden. Den elförbrukning som krävs för att värma upp vatten är den elrelaterade kostnad som utnämns som näst störst i ett hushåll.

Energibesiktning

Om man som verksamhetstagare eller privatperson anser att man har överdrivet stora kostnader för elektricitet och energi kan man vidta åtgärder såsom en energibesiktning av den aktuella byggnaden. En energirådgivare går då systematiskt igenom kundens elförbrukning och skriver en rapport över metoder för hur denna kan förminskas.