Hej och välkommen till denna blogg som kommer att lägga ett stort fokus på priser och lösningar för att förse olika slags objekt med elektricitet, såväl som metoder för att hålla dessa kostnader så låga som möjligt. Genom ett finansiellt perspektiv ämnar vi att förse läsaren med kunskaper för att medvetet välja sådana alternativ som är fördelaktiga för miljön, egen plånbok samt resurseffektiva med hänsyn till tid.