Att investera i en värmepump kan vara en mycket bra investering för det egna hushållet. Trots höga inledande investeringkostnader så lönar sig ofta värmepumpar långsiktigt. Samtidigt så är värmepumpar ett bra miljöalternativ. För mer information om värmepumppriser besök www.varmepumppriser.se.

Olika typer av värmepumpar

Det finns idag många olika värmepumpar att välja på. Olika leverantörer erbjuder olika lösningar kopplat till vad användaren efterfrågar.  När man funderar på att skaffa sig en värmepump så bör man därför ta reda på vilken lösning som passar bäst utifrån de krav och behov som man har. De vanligaste värmepumparna som finns idag är:

  • Frånluftvärmepump. Frånluftvärmepumpen är en typ av värmepump som är relativt enkel och därmed också det billigaste alternativet. En frånluftsvärmepump återvinner den värme som via ventilation kommer ut ifrån en byggnad.
  • Uteluftvärmepump. Den här typen av värmepumpar använder utomhusluften som värmekälla och avger värme till huset med en fläktkonvektor.
  • Bergvärmepump. En bergvärmepump är en typ av värmepump som använder det vatten som naturligt finns lagrat djupt nere i berggrunden. Effekten är inte lika god som andra typer av värmepumpar, men en stor fördel med bergvärmepumpen är att den är effektiv året om.
  • Ytjordvärmepump. Ytjordvärmepumpen alstrar energi genom att ta till vara på den värme som finns i det yttre markskiktet. För att få att få ut bästa effekt av denna typ av pump är det en fördel att ha tillgång till jordar med hög vattenhalt.
  • Sjövattenvärmepump. Denna typ av pump fungerar på ett liknande sätt som en ytjordvärmepump. Det finns dock en viktig skillnad och det är att man vid denna typ måste ha tillgång till vatten som inte fryser till is, exempelvis från en sjö eller en flod.

En bra långsiktig investering

Beroende på olika leverantörslösningar så varierar priset kraftigt, både mellan olika typer av leverantörslösningar och mellan olika typer av värmepumpar.

Bergvärmepumpar kan till exempel variera mycket i pris beroende på kostnaden av borrning och installation av den tillhörande energibrunnen.

Men trots att värmepumpar generellt har höga inledande investeringskostnader så är de i de flesta fall en mycket bra långsiktig investering och ett mycket bra alternativ till byggnadsuppvärmning. Detta är till stor del på grund av att de rörliga kostnaderna är mycket låga. Men då värmepumpar till stor del drivs av elektricitet så bör man ändå vara uppmärksam på elpriserna. För även om värmepumpar generellt sett är mycket billiga i drift så kan du fort bli dyrare i drift ifall elpriserna går upp.

Det är också till fördel med ett lågt räntevärde på grund utav de höga inledande investeringkostnaderna. Det låga räntevärdet ger då stora fördelar vid eventuella avbetalningar av lån.