När vi pratar om bergvärme så tänker vi oftast att det är dyrt. Själva investering må vara bland de dyraste alternativen på marknaden, men om du vill satsa långsiktigt så kan bergvärme vara en god idé. Även om vi här bara kan dra generella slutsatser om vad bergvärme kostar, så finns det enkla sätt för dig att få reda på vad bergvärme kostar. Vill du få prisuppgifter på vad en helhetslösning för bergvärme kan kosta för dig bör du istället besöka www.bergvarme-pris.se. Där kan du få offerter skickade till dig helt kostnadsfritt.

Helhetslösningar för bergvärme
Många företag erbjuder just helhetslösningar när det gäller installation av bergvärme. Som konsument kan det vara en fördel om man faktiskt vet vad man betalar för. Då får du en uppfattning om varför vissa lösningar är dyrare eller billigare än den andra. Dessutom bör du veta hur du ska tänka för att kunna spara pengar på lång sikt.

Vad betalar du för?
Kortfattat kan man säga att du betalar för material och arbetstimmar. Materialet består av en bergvärmepump, kollektorslang och foderrör. Bergvärmepumpar kan kosta allt ifrån 40 000 kronor upp till nära 100 000 kronor beroende på effektstorlek och funktioner. Arbetstimmarna fördelas på grävning och installation. Ibland tar företaget även ut en kostnad för transport av maskiner till din tomt. Det gör att ju längre bort företagaren har sin bas, desto mer betalar du i transportkostnader.

Så mycket kan du spara
Du kanske har hört att bergvärme främst rekommenderas till hushåll med hög energiförbrukning? Det beror på att du för varje förbrukad kWh kan spara din elförbrukning. Bergvärmepumpar ger i genomsnitt tre gånger så mycket energi som de förbrukar. Har du en årsförbrukning på 27 000 kWh, så kommer bergvärmepumpen i genomsnitt enbart förbruka 9 000 kWh. Har du en årsförbrukning på 42 000 kWh, så kommer bergvärmepumpen i genomsnitt enbart förbruka 14 000 kWh. På så vis sjunker dina elkostnader, och det är därför som leverantörer ofta säger att du kan spara så mycket som 80 procent av din energiförbrukning.

Samycketenergikandusparamedbergvarme

Bergvärme står för den vanligaste typen av nyinstallerade energisystem. Kanske beror det på att husets värde ökar med en stabil energikälla som dessutom ofta kan betalas av inom loppet av åtta år. Hur mycket av dina elkostnader kan du spara med bergvärme?