Ikväll koras årets byggnadsvårdare. Utmärkelsen delas ut till personer och organisationer som på olika sätt har engagerat sig i frågor som gäller byggnadsvård och äger rum på Hamburgbryggeriet i Stockholm. Urvalet ägde består utav ett stort antal nominerade, som man har uppdelat i tre kategorier: Försvara, vårda och utveckla.

Byggnadsvård är essentiellt för att spara energi. Genom att vårda sitt hus ger bidrar det till en energibesparing. Detta är något som gynnar tankarna kring miljö i samhället, då det är essentiellt för byggnadsvård med miljö eftersom det är en central del utav den.

Om man själv har en villa som behöver restoration är det utmärkt att kunna använda sig utav kunskapen som finns, vilket är väl beprövad. Genom att belöna nyckelpersoner i detta område bidrar det till ett framgångsrikt entrepenörskap. Vi uppmuntras även att bli bättre och effektivare inom byggnadsvård samt miljöfrågor som exempelvis isolering. För att göra ett axplock utav vad denna kunskapsbildning har medfört kan man exempelvis se på hur dagens isolering ser ut.

I dagens byggande används mest mineralull och cellplast vilket man brukar kalla för döda material. Detta eftersom de varken kan lagra värme eller buffra fukt. Materialen kräver en mycket tät konstruktion och man behöver således använda sig utav något som isolerar in detta material, en typ av plastfolie som man placerar på byggnadens insida. Om det skulle gå hål på folien, löper man risk att det uppstår fuktskador. Mineralullen är dessutom mycket irriterande då den kommer i kontakt med huden. Cellplasten som man använder idag innehåller ett hälsofarligt styren som är brandfarligt. Cellplasten har även en annan sämre förmåga om den utsätts för fukt under en längre tid, detta leder till att den tar upp vatten vilket försämrar isoleringsförmågan.

Lyckligtvis utvecklas det ständigt nya isoleringsmaterial, som exempelvis vakuum-isolering och transparent isolering. Ser man på dagens “ekohus” undviker man mineralull och cellplast. Man vill istället använda material som kan lagra värme och buffra upp fukt. Istället för att man använder sig utav material som innehåller giftiga kemikalier. Dagens ekohus strävar istället av superisolerade och luftisolerade hus.

Byggnadsvården vill främja att man använder isolering i väggar och tak som är utav naturfiber som verkar som en diffusionsbroms och med en förmåga att buffra fukt. Organiska fiber är dessutom inte alls lika irriterande för huden som mineraliska fibrer. Till grunden utav huset använder man isoleringsmaterial som tål fukt,exempelvis cellglas eller skumglas. Materialen innehåller inga kemiska tillsatser och brinner inte. Dessa material passar dessutom utmärkt till renovering av gamla hus i kombination med en traditionell byggteknik.

Utmärkelsen är till för att hylla personer som är framgångsrika för det byggda kulturarvet, omvårdnad utav en byggnad eller en miljö. Framförallt är priset för personer som lyfter projekt för vad byggnadsvården kan bidra med inom nybyggnation.

Idén med byggnadsvård främjas mest av byggnadsvårdföreningen som menar att man ska verka för bevaringen av byggnader från alla tider, för att se till att de vårdas och bevaras. Man ska även hålla kunskapen om äldre, väl beprövade metoder levande. Och vill dessutom verka för kunskapsbildning.