Snart är våren här och en ny säsong i trädgården väntar för alla tusentals svenskar med gröna fingrar. Ett första steg för vårens trädgårdsarbete är att rensa ut och ta hand om alla lövhögar, grenar och kvistar som blivit liggande under hösten och vintern. Om avfallet från trädgården inte hanteras på rätt sätt blir det inte bara svårt att hålla växtligheten i schack, det finns också en potentiell fara för spridning av skadedjur. Vid hantering av trädgårdsavfall kan därför tjänster så som www.junkbusters.se anlitas för att garantera en effektiv hantering av grenar, ris, kvistar, torv med mera.

Naturens ekosystem är fantastiskt. Löv, grenar och kvistar som faller av träden förmultnar och blir med mikroorganismers och daggmaskars hjälp till prima jord för nya träd och växter. När man håller på med trädgårdsarbete kan man inte låta naturen ta kontrollen över ekosystemet. Det biologiska avfallet som uppstår vid beskärning, klippning och rensning måste inte sällan varslas bort för att ge plats åt ny växtlighet och grönska. Du som gillar att påta i trädgården vet säkert att utrymme många gånger är en bristvara!

Att anlägga en brasa för att få bort större grenar och lövhögar är inte ett realistiskt alternativ för de som bor i villaområden eller har ont om plats på tomten. Dessutom innebär eldning alltid en risk för den som eldar, men också för djur så som ekorrar och igelkottar. Samtidigt har många inte tillgång till släp eller större motorfordon som kan frakta bort avfallet från trädgården till närmsta återvinningsstation. Då kan man överväga att anlita firmor som junkbusters som erbjuder en rad tjänster för dig som inte har möjlighet att själv ta hand om trädgårdsavfallet.

För hantering av mindre grenar, ris och lövhögar är så kallade junkbags ett smidigt alternativ. Om du beställer en junkbag som du avser att använda för trädgårdsavfall har du möjlighet att återanvända den flera gånger. En junkbag gör det möjligt att samla stora mängder av skrymmande avfall och hantera det på ett enkelt sätt. Om du måste hantera större volymer, som exempelvis kan vara fallet vid grävning av pool som generar stora jordmassor kan du med fördel beställa en container. Det finns två typer av containrar, liftdumper och lastväxlare. Den kortare varianten kallas liftdumper efter den lyfts iväg direkt på plats när den är fylld. För bortforsling av jordmassor är det smidigt att använda en så kallad ”flak liftdumper”. Den rymmer 8 kubikmeter och rekommenderas särskilt för fyllnadsmassor och tungt avfall.